Làm quả này chơi tết thì max vui luôn , ...
_mark: Xí ngầu có 6 mặt như sau :

-⭐️:Qua lượt 
- Nhấp Môi

- Uống cạn ly

- Uống nữa ly
- Uống 2 ly

- Chỉ định ng uống thay
 

Xúc xắc uống rượu

75.000₫Price